ห้องพักของเรา

ห้องพัก / บริการต่างๆ ของโรงแรม

"ปุระนคร" มีห้องพักบริการจำนวน 66 ห้อง แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ Superior , Deluxe และ Junior Suite